Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viabrzask brzask
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viabrzask brzask

July 21 2017

W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— M. Kundera
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafoodforsoul foodforsoul

July 20 2017

9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viafindmehideme findmehideme
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viasatyra satyra

July 18 2017

Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairmelin irmelin

July 13 2017

4963 f284
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask

July 12 2017

Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakatalama katalama

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialexxie lexxie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeatherr featherr
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
7302 836e 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viavaka vaka

July 06 2017

5147 d829
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaolakocie olakocie
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viairmelin irmelin
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaviajero viajero
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viasatyra satyra

July 05 2017

4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl