Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viairmelin irmelin
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin

October 14 2017

9841 aec0
Reposted fromblond blond viajointskurwysyn jointskurwysyn
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashinein shinein

October 12 2017

3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9995 4049
Reposted fromdivi divi viamruugaa mruugaa

October 07 2017

Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
3920 010c
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Październikowe i ostre powietrze lepiej by smakowało w innym mieście, nie tu.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromolakocie olakocie viaxmonroex xmonroex

September 30 2017

Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary
— 'Świtezianka' A. Mickiewicz
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaosiaka osiaka

September 26 2017

Skasowałem jej numer, ale wciąż znam go na pamięć.
— Jakub Żulczyk / Ślepnąc od świateł
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
Kilka razy do czegoś między nami doszło, przespaliśmy się ze sobą, niewiele więcej. Prawdą jest, że mam do niej słabość.
— Jorge Fernandez Diaz ‘Sztylet’
Wszystko, czego chcę to nic więcej
niż usłyszeć jak pukasz do moich drzwi.
— Kodaline - All I Want
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska

September 18 2017

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl