Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viapoppyseed poppyseed
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaviajero viajero
Nie pragnij, aby to co robisz było łatwiejsze. Pragnij, abyś to Ty był lepszy.
— Jim Rohn

February 10 2019

Reposted frombluuu bluuu viainsanedreamer insanedreamer

February 08 2019

Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaitcouldbeworse itcouldbeworse

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viamysweetheartt mysweetheartt

November 05 2018

Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viapoppyseed poppyseed

May 30 2018

5303 a31a 500

January 02 2018

o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaosiaka osiaka

December 04 2017

Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairmelin irmelin
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviajero viajero

November 26 2017

Ludzie wiele tracą, tylko dlatego że są nieśmiali.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viafoodforsoul foodforsoul
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
Reposted fromperseweracje perseweracje viafoodforsoul foodforsoul
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viafoodforsoul foodforsoul
Pociągają mnie nie te rzeczy, co trzeba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad. Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.
— Charles Bukowski, "Kobiety"
Reposted fromtrup trup viafoodforsoul foodforsoul
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. 
— Helmut Schmidt
Reposted fromatyde atyde viafoodforsoul foodforsoul

November 25 2017

3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viamysweetheartt mysweetheartt

November 08 2017

Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasatyra satyra
2514 c3d0 500
Reposted fromtouchthesky touchthesky viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl